Maturanti - školska godina 2020./2021.

  • 19.06.2020
Odaberi svoju školu 2020/2021

U ovoj brošuri su predstavljene srednje škole koje djeluju u Varaždinskoj županiji s ciljem da se pruže potrebne informacije o svim zanimanjima za koja se učenici mogu školovati.

Brošura