CNC operater / CNC operaterka

CNC operater / CNC operaterka

CNC operater radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja.

Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja.

 

milling 1151344 6401

 

Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

 

NASTAVNI PLAN:

Red. br. Nastavni predmet 1. god. 2. god. 3. god.
A OPĆEOBRAZOVNI DIO      
1.   Hrvatski jezik 3 3 3
2.   Engleski jezik 2 2 2
3.   Povijest 2 - -
4.   Vjeronauk-Etika 1 1 1
5.   Politika i gospodarstvo - 2 -
6.   Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
7.   Matematika 2 2 2
  UKUPNO A 12 12 10
B STRUKOVNI DIO      
8.   Osnove računalstva 1 - -
9.   Tehničko crtanje 1 - -
10.   Tehnička mehanika - 1 -
11.   Tehnički materijali 1 - -
12.   Elementi strojeva - 2 -
13.   Osnove automatizacije - - 1
14.   Tehnologija obrade materijala 1 - -
15.   CNC strojeva - 1 -
16.   Posluživanje CNC strojeva - - 2
17.   CAD-CAM tehnologije - 1 2
18.   Tehnologija održavanja alatnih strojeva 1 - -
  UKUPNO B 5 5 7
C IZBORNI DIO      
19.   Tehničko crtanje 1 1 1
20.   Tehnička mehanika
21.   CNC strojevi
22. CAD-CAM tehnologije
23. Posluživanje CNC strojeva
  UKUPNO C 1 1 1
D PRAKTIČNA NASTAVA      
24. Praktična nastava 14 14 14
  UKUPNO D 14 14 14
  UKUPNO A + B +C + D 32 32 32