• ProgramStrojarski računalni tehničar - novi strukovni kurikulum (015304) 4 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od barem 4 godine
  • Tip ProgramaProgrami četverogodišnjeg trajanja obrazovanja
  • Trajanje4 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Planira materijale, odabire alate i strojeve, režime rada, kapacitete strojeva, utvrđuje načine obradbe, redoslijed postupaka, normative materijala i vremena izradbe i metode kontrole. Propisuje kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Provjerava kvalitetu i funkcije gotovog proizvoda, stroja ili-Elementa stroja. Strojarski računalni tehničar osposobljen je i za upravljanje numerički upravljanim alatnim strojevima i za izradbu upravljačkih programa za te strojeve različitim postupcima.

Radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije (konstrukcija proizvoda pomoću računala, priprema proizvodnje, proizvodnja i kontrola). Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i naprave potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve (računalom kontrolirani strojevi), upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, vrši kontrolu ulaznih sirovina i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu.

 

I. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

Naziv Broj sati Ukupni
predmeta 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred broj
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje sati
Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 105 3 96 411
Strani jezik 2 70 2 70 2 70 2 64 274
Povijest 2 70 2 70 140
Vjeronauk/etika 1 35 1 35 1 35 1 32 137
Geografija 2 70 1 35 105
Politika i gospodarstvo 2 64 64
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64 274
Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 548
Fizika 2 70 2 70 2 70 210
Računalstvo 2 70 2 70 140
Kemija 2 70 70
Ukupno A) 22 770 19 665 14 490 14 448 2373

II. POSEBNI STRUČNI DIO
B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

 OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Tehničko crtanje 3 105 2 70
Elementi strojeva 3 105
Tehnička mehanika 2 70 2 70
Tehnički materijali 2 70 1 35
Strojarske tehnologije 3 105 5 175
Kontrola i osiguranje kvalitete 1 32
Strojarske konstukcije 2 70 3 96
Alati i naprave 2 70 2 64
Pneumatika i hidraulika 2 70 2 64
Elektrotehnika 2 70
Termodinamika 2 70 1 32
CNC tehnologije 2 70 3 96
Industrijska automatizacija 2 70 2 64
UKUPNO 10 350 13 455 14 490 14 448
 IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
Dizajniranje proizvoda pomoću računala 2 70
Tokarenje CAD/CAM tehnologijom 2 70
Glodanje CAD/CAM tehnologijom 2 64
Nekonvencionalni postupci obrade 1 32
Roboti i manipulatori 2 64
Obnovljivi izvori energije 2 70 1 32
UKUPNO SATI IZBORNIH I STRUKOVNIH PREDMETA 0 0 0 0 4 140 4 128
UKUPNO SATI STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI 10 350 13 455 18 630 18 576

 

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA Broj sati
1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno godišnje
0 0 0 0
Ukupno sati B2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno sati B1 + B2 10 350 13 455 18 630 18 576
SVEUKUPNO SATI A + B 32 1120 32 1120 32 1120 32 1024

NAPOMENA:
U trećem razredu od tri ponuđena učenici biraju dva izborna predmeta. Svaki izborni predmet izvodi se po 2 sata tjedno. Ukupno u trećem razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.

U četvrtom razredu učenici od ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 2 sata tjedno i ponuđena dva izborna predmeta koji se izvode po 1 sat tjedno biraju izborne predmete tako da njihov ukupan tjedni broj sati iznosi četiri.
Ukupno u četvrtom razredu izborni predmeti izvode se 4 sata tjedno.