• ProgramLimar - JMO (013953) 3 g.
  • Vrsta ProgramaStrukovni programi od 3 godine
  • Tip ProgramaProgram trogodišnjeg trajanja obrazovanja za obrtništvo – jedinstveni model obrazovanja
  • Trajanje3 godine
  • Obrazovni SektorStrojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Limar (JMO)

Kroji i reže limove, obrađuje ih, savija, spaja i montira. Postavlja limene krovove, izrađuje i postavlja žljebove, oluke i različite opšave na građevinskim objektima. Također izrađuje oplate automobila, vlakova i zrakoplova, različite metalne limene konstrukcije i ostale proizvode od lima uz pomoć suvremene tehnologije te ih popravlja i održava. Limar izvodi i izolatorske radove na različitim objektima, postrojenjima i sustavima.

OPĆEOBRAZOVNI DIO
REDNI BROJ NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI
1.R 2.R 3.R 4.R
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2
4. Vjeronauk/etika 1 1 1
5. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo 2
UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO 9 9 7
POSEBNI STRUKOVNI DIO
7. Osnove računalstva 1,5
8. Matematika u struci 2 1 1
9. Tehničko crtanje 1,5
10. Osnove tehničke mehanike 2
11. Osnove tehničkih materijala 1
12. Elementi strojeva i konstruiranje 2
13. Osnove automatizacije 2
14. Nove tehnologije 2
UKUPNO POSEBNI STRUKOVNI  DIO 6 5 5
15. Praktična nastava – godišnji broj sati 900 900 800
IZBORNI PREDMETI
16. Strukovni predmeti 1 2 2
17. Matematika u struci 1 2 2
18. Tjelesna i zdravstvena kultura 1 2 2
UKUPNO IZBORNI PREDMETI 1 2 2
SVEUKUPNO 16 16 14