Proizvodi

  • 06.10.2021
Odluka o izmjeni Cjenika proizvoda Školske radionice

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 35. Satuta Strojarske i prometne škole u Varaždinu, Hallerova aleja 3/A, Školski odbor na XV. (petnaestoj) sjednici održanoj 10. veljače 2022. godine jednoglasno donosi Odluku o izmjeni Cjenika proizvoda Školske radionice.

Odluka o izmjeni Cjenika proizvoda Školske radionice 10.02.2022.