Obrazovanje odraslih

Ispitni rok 27. rujna – 1. listopada 2021.

Ovdje se nalaze termini za ispitni rok 27. rujna-1. listopada 2021. godine.

Raspored za rujan 2021. godine - grupa veljača 2021.

Ovdje se nalazi raspored održavanja nastave obrazovanja odraslih za grupu veljača 2021.

Raspored za rujan 2021. godine - grupa listopad 2020.

Ovdje se nalazi raspored održavanja nastave obrazovanja odraslih za grupu listopad 2020.

Raspored za lipanj i srpanj 2021. godine - grupa svibanj 2021.

Ovdje se nalazi raspored održavanja nastave obrazovanja odraslih za grupu svibanj 2021.  

Raspored za lipanj i srpanj 2021. godine - grupa veljača 2021.

Ovdje se nalazi raspored održavanja nastave obrazovanja odraslih za grupu veljača 2021.