Pravo na pristup informacijama

  • 17.01.2022
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Godišnje izvješće 2021. godina