Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Ovdje se nalazi Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Dokumenti za preuzimanje

Ovdje se nalaze dokumenti vezani uz  Pravo na pristup informacijama