Natječaji

  • 01.06.2022
Obavijesti o rezultatima natječaja za radno mjesto objavljenog 02.05.2022.

Na temelju odredbi iz članka 105. do 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i na temelju članka 24. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) dana 01. lipnja 2022. godine donosi se:

OBAVIJEST o rezultatima natječaja