Natječaji

  • 01.12.2021
Obavijest o rezultatima natječaja objavljenog 04. studenog 2021. godine

Na temelju odredbi iz članka 105. do 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i na temelju članka 24. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) dana 01. prosinaca 2021. godine donosi se:

OBAVIJEST o rezultatima natječaja