Natječaji

  • 25.06.2020
OBAVIJEST o rasporedu razgovora – intervjua kandidata prijavljenih na natječaj

Na temelju odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2186-155-07-19-05) te Odluci o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta od 10. lipnja 2020. godine do 18. lipnja 2020. godine, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata dana 25. lipnja 2020. godine donosi sljedeću:

Obavijest o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj - Nastavnik strojarske grupe predmeta

Obavijest o rasporedu razgovora - intervjua kandidata prijavljenih na natječaj - Stručni suradnik - psiholog