Javna nabava

  • 02.07.2020
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj u postupku javne nabave male vrijednosti navodi da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe iz članka 76. stavka 2. točke 1. u sukobu interesa.

Cijeli tekst obavijesti