Javna nabava

Obavijest o jednostavnoj nabavi "Uređenje radionice i praktikuma Strojarske i prometne škole (Građevinsko obrtnički radovi i elektrotehnički radovi) - I. faza

Strojarska i prometna škola provodi postupak jednostavne nabave "Uređenje radionice i praktikuma Strojarske i prometne škole (Građevinsko obrtnički...

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj u postupku javne nabave male vrijednosti navodi da ne postoje gospodarski subjekti s kojima j...

Dokumenti za preuzimanje

Ovdje se nalaze dokumenti vezani uz Javnu nabavu.