Sve obavijesti

  • 17.11.2021
VAŽNA OBAVIJEST - Ulazak u prostorije Strojarske i prometne škole

V A Ž N A    O  B  A  V I J E S T !

 

Sukladno točki 5. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenima u javnim službama, službenika i namještenima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova  sve stranke  koje dolaze u službene prostorije Strojarske i prometne škole te svi pružatelji usluga

dužni su prilikom ulaska predočiti važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

Osobe koje ne pokažu gore naveden dokaze ne mogu  ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Strojarske i prometne  škole!