Obavijesti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (prodaja rabljenih edukacijskih tokarilica i edukacijskih glodalica u vlasništvu Strojarske i prometne škole)

Ovdje se nalazi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (prodaja rabljenih edukacijskih tokarilica i edukacijskih glodalica  u vlasniš...

Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu Strojarske i prometne škole

Na temelju članka 34. i 35. Zakona o zaštiti na radu te članka 71. Statuta Strojasrke i prometne škole ravnateljica škole dana 25. siječnja 2022. g...

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (prodaja rabljenog teretnog vozila u vlasništvu Strojarske i prometne škole)

Ovdje se nalazi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju rabljenog teretnog vozila u valsništvu naše škole.

VELJAČA - B, C i CE kategorija

Početak grupe za B, C i CE kategoriju u VELJAČI 2022. je....