Instruktori

Marina Matić

Marina Matić je instruktorica B kategorije.

Jasmin Vusić

Jasmin Vusić je instruktor B kategorije.

Matija Kokotec

Matija Kokotec je instruktor B i C kategorije.

Željko Ivanuša

Željko Ivanuša je predavač i instruktor B, C i CE kategorije.

Stanko Knezić

Stanko Knezić je instruktor B, C, CE i D kategorije.