Autoškola - Obavijesti

VELJAČA - B, C i CE kategorija

U tijeku su upisi za novu grupu za B, C i CE kategoriju za VELJAČU 2021. Početak grupe...

SIJEČANJ - B, C i CE kategorija

U tijeku su upisi za novu grupu za B, C i CE kategoriju za SIJEČANJ 2021. Početak grupe...

PROSINAC - B, C, CE i D kategorija

U tijeku su upisi za novu grupu za B, C, CE i D kategoriju za PROSINAC 2020. Početak grupe...

PRVI NACIONALNI DAN SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naša autoškola svake godine rado sudjeluje u akcijama i edukacijama vezanim za prometnu preventivu u suradnji s Policijskom upravom Varaždinske žup...